Articles and Reviews

Reviews

Songs From A Two Room Chapel

Punkten Musik

Efter Loosegoats och Songs from our soil är det dags för Kjellvanders första "soloskiva".
Christian Kjellvander är redan vid 26 års ålder något av en institution inom modern svensk country. Han har släppt fyra skivor med sin grupp Loosegoats och lägg därtill Songs of our soil tillsammans med brodern Gustav. Nu ligger dock Loosegoats i malpåse, men Kjellvander plockar upp tråden från sina tidigare skivor med "Songs from a two-room chapel".

"Songs from a two-room chapel" tar avstamp i Kjellvanders befintliga produktion. Liksom tidigare handlar det om till stor del självbiografiska berättelser, framförda med den karaktäristiska rösten och närvaron. Men ljudbilden har byggts ut med blås och stråkar, något som ger ett väldigt organsikt sound.

Min enda invändning mot "Songs from a two-room chapel", och mot Kjellvander och svenska countryartister i stort, är sångsättet. Lyssnar du på amerikansk country förekommer där aldrig något mumlande. Countrymusik handlar om att berätta en historia, och därför sjunger man alltid så att orden hörs klart och tydligt. Här har vi svenskar en hel del att lära, för det finns allt som oftast en tendens till en viss grötighet i rösten.

Men denna invändning är en bagatell. "Songs from a two-room chapel" är fylld av starka sånger som andas trötthet, perfekta för en sen natt på väg någonstans. Och det är just vad country handlar om.

Tor Olsson
[E-mail]

| URL