News

Christian Kjellvander news

On tour in Sweden

Christian Kjellvander on tour in Sweden. Support: Kristofer Åström.

15 nov Växjö, Palladium
17 nov Västerås, Sigurdsgatan 25
23 nov Borås, Sagateatern
24 nov - Jönköping, Bongo Bar
25 nov Göteborg, Trädgår'n
30 nov Borlänge, S2
1 dec Gävle, Spegeln
2 dec Stockholm, Rival
7 dec Norrköping, Hörsalen/Konsert Republik
8 dec Malmö, KB
9 dec Skövde, Stadsteatern

More info at the Luger website [URL]

Posted on October 17, 2007 | Permalink