News

Christian Kjellvander news

In-store gigs this week.

Christian will play some in-store gigs this week.:

Bengans - Göteborg Torsdag kl 17.00 (www.bengans.se)
Bengans - Stockholm Fredag kl 16.30 (www.bengans.se)
Fönstret - Stockholm Lördag kl 14.00 (www.fonstret.net)

Posted on November 9, 2010 | Permalink